Pārlekt uz galveno saturu

COVID - 19

(atjaunināts 14.04.2023)

JŪRNIEKU REĢISTRS

KUĢU REĢISTRS

KUĢOŠANAS DROŠĪBAS INSPEKCIJA

KUĢU UN OSTU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

 

JŪRNIEKU REĢISTRS (JR)

Jūrnieku reģistrs klātienes pakalpojumus, proti, dokumentu iesniegšanu vai saņemšanu un jūrnieku kompetences novērtēšanu, nodrošina tikai pēc iepriekšēja pieraksta (lai pierakstītos, zvanīt uz informācijas tālruni: +371 67099419).

Jūrnieku pieņemšana notiek, ievērojot 15 minūšu intervālu.
Jūrniekiem ir jāierodas JR precīzi nozīmētajā laikā. Ja jūrnieks kavējas, tad par to ir jābrīdina, zvanot uz JR informācijas tālruni +371 67099419, un jāvienojas par citu pieņemšanas laiku. Nokavējot nozīmēto laiku, jūrnieks netiek ielaists JR telpās.

Jūrnieku reģistrā ir aizliegts atrasties personām, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Jūrnieku pieņemšana pie JR vadības notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties pa tālruni:  +371 67099401.

Neskaidrību gadījumā izmantot JR informācijas tālruni: +371 67099419.

 

JŪRNIEKA GRĀMATIŅA

  1. Jūrnieku dokumentu pieņemšana jūrnieka grāmatiņas saņemšanai notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 992 “Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu”.
  2. Sertificēšanas daļas vec. inspektors informē jūrnieku par jūrnieka grāmatiņas saņemšanas dienu un laiku. Jūrnieka grāmatiņas izsniegšana notiek pirmdienās, otrdienas un ceturtdienas pēc pieraksta.
     

JŪRNIEKU SERTIFICĒŠANA

1. Jūrnieku dokumentu pieņemšana kvalifikācijas sertifikātiem notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 “Jūrnieku sertificēšanas noteikumi” (turpmāk - Sertificēšanas noteikumi).


2. Kompetences novērtēšana notiek saskaņā ar Sertificēšanas noteikumiem, ievērojot sekojošo:

  • Kompetences novērtēšana klāja un ēdināšanas komandām notiek otrdienās, bet mašīntelpas komandām – ceturtdienās.
  • Datortests notiek divās grupās (8:00-10:00 un 10:00-12:00) ne vairāk kā trīs cilvēkiem katrā grupā. Pēc testa pozitīvas nokārtošanas pretendents tiek nozīmēts uz kompetences novērtēšanu intervijas veidā vērtēšanas komisijā tajā pašā dienā.
  • Kompetences novērtēšana intervijas veidā notiek no plkst.13:00 līdz 16:00 un tiek sadalīta ar 15 minūšu intervālu.

3. Sertificēšanas daļas vec. inspektors vai eksāmena klases inspektors informē jūrnieku par sertifikāta saņemšanas dienu un laiku. Sertifikātu izsniegšana notiek pirmdienās, trešdienās un piektdienās pēc iepriekšējā pieraksta.
 

KUĢU REĢISTRS

Kuģu reģistra pakalpojumi tiek sniegti attālināti, sazinoties telefoniski +371 67062162 -/165 -/164, kā arī sūtot dokumentus elektroniski uz e-pastu: kratlja.lv vai pa pastu uz adresi Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048, Latvija ar norādi “Kuģu reģistram”.

Klātienē iesniegt dokumentus ir iespējams nododot tos vestibilā dežurantam, norādot darbinieku, kuram konkrētie dokumenti adresēti, kā arī iesniedzēja kontaktus saziņai.

Esi atbildīgs - rūpējies par savu un citu veselību!
 

KUĢOŠANAS DROŠĪBAS INSPEKCIJA

Kuģošanas drošības inspekcija sniedz pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Esi atbildīgs - rūpējies par savu un citu veselību!
 

KUĢU UN OSTU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija sniedz pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Esi atbildīgs - rūpējies par savu un citu veselību!