Pārlekt uz galveno saturu

COVID - 19

NORĀDĪJUMI SAKARĀ AR ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU VALSTĪ

 

Sakarā ar visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, VAS Latvijas Jūras administrācijā ir veikusi izmaiņas pakalpojumu sniegšanā: 

1.    Jūrnieku Reģistrs: vairāk lasiet šeit

2.    Kuģu reģistrs: klātienes pakalpojumi turpmāk tiks nodrošināti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties telefoniski +371 67062162 -/165 -/164 vai e - pastu: kratlja.lv

3.    Kuģošanas drošības inspekcija

 • Karogvalsts inspekcijas kuģiem ārpus Latvijas tiek atceltas, vairāk lasiet šeit
 • Ostas valsts kontroles pārbaudes ārzemju kuģiem tiek atceltas, vairāk lasiet šeit;

4.    Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija:

 • Ārpuskārtas aizsardzības pārbaudes uz ārvalstu kuģiem veiks tikai ārkārtas situācijās, kad šāda pārbaudes nepieciešamība nebūs atceļama;
 • Ostu / ostu iekārtu plānotās aizsardzības pārbaudes tiek pārceltas uz laiku pēc 2020. gada 14. aprīļa;
 • Izsniegtajiem ostas/ ostas iekārtas aizsardzības atbilstības apstiprinājumiem, kuriem derīguma termiņš vai ikgadējās pārbaudes termiņš beidzās šajā ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, tiek automātiski pagarināts līdz 2020. gada 14. aprīlim;
 • KOAI veiks ISPS noteikto aizsardzības prasību uzraudzību, kontaktējoties tikai ar ostu un ostas iekārtu aizsardzības virsniekiem, ierobežojot tiešu kontaktu ar citām personām ostā un ostas iekārtā;
 • Esošo situāciju saistībā ar aizsardzības pasākumiem virsniekiem un aizsardzības personālam atspoguļot aizsardzības pierakstos.
 • Vairāk lasiet šeit

 

JŪRNIEKU REĢISTRS (JR)

(papildināts 24.03.2020)

 1. Jūrnieku reģistra telpām tiek noteikts ierobežotas pieejamības statuss.  
 2. Tiek mainīta jūrnieku apkalpošanas kārtība. Līdz minimumam tiek ierobežota jūrnieku saskarsme ar JR darbiniekiem klātienē. Jūrnieku pieņemšana pie JR vadības nenotiek.
 3.  Līdz 2020. gada 20. martam JR var iekļūt, uzrādot Jūrnieka grāmatiņu, kura apliecina, ka pagājušas vairāk nekā 2 nedēļas pēc norakstīšanās no kuģa. Jūrnieki ar vizuāliem slimības simptomiem netiek uzņemti. Var tikt veikti temperatūras mērījumi ar elektronisko (pieres) termometru.
 4. No 23. marta iekļūšana JR telpās tikai pēc JR uzaicinājuma saņemšanas dokumentu noformēšanai. Neskaidrību gadījumā izmantot JR informācijas tālruni: 67099419 

JŪRNIEKU APMĀCĪBA
Valstī jūrnieku mācību kursu un izglītības programmu īstenošana klātienē ir pārtraukta. Iespēju robežās izglītības iestādes jūrnieku profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošina attālināti.

Gadījumos, kad jūrniekam ir derīgs kvalifikācijas sertifikāts, kas izdots uz STCW II, III sadaļas pamata, bet reisā beidzies termiņš kādai no prasmju vai kursu apliecībai, kas izdotas saskaņā ar STCW noteikumiem V/2, VI/1, VI/2, VI/3 vai VI/4, šo prasmju vai kursu apliecības derīgums automātiski pagarinās līdz Latvijā izsludinātās ārkārtas situācijas beigām vai līdz reisa beigām.

JŪRNIEKU SERTIFICĒŠANA
1. Nedēļā no 16. līdz 20.martam dokumentu pieņemšanas, saņemšanas un sertifikācijas procedūra mainīta netiek. Kompetences novērtēšana notiek kā parasti. 
2. No 23.marta klātienē dokumenti pieņemti netiek. Tiek apturēta eksāmenu komisiju darbība. Tiek ieviesta speciāla jūrnieku apkalpošanas kārtība.
3. Tiek apkalpoti tikai jūrnieki, kuriem tuvāko 30 dienu laikā ir jāiet jūrā (darba devēja apstiprinājums) un kuriem nepieciešama dokumentu revalidācija. Netiek veikta jūrnieku pārsertificēšana uz augstāku kvalifikāciju. Tiks pagarināts derīgums tikai esošajiem kvalifikācijas dokumentiem.
4. Lai veiktu COC revalidāciju kapteiņiem vai virsniekiem un COP revalidāciju ierindas jūrniekiem, tiek noteikta sekojoša kārtība:

 • Jūrnieks brīvā formā e-pastā raksta pieteikumu, norādot, kas viņš ir un kāpēc vēlas veikt dokumenta darbības pagarinājumu, caur kādu kruingu plāno strādāt un plānoto kontrakta ilgumu. Pielikumā jāpievieno parakstīts un skenēts iesniegums (forma pielikumā), skenēts kvalifikācijas dokuments (COC, endorsement, vai COP ierindas jūrniekiem), skenēts medicīnas sertifikāts un digitālā fotogrāfija;
 • saņemot no JR apstiprinājumu un saņemšanas dienu / laiku, veic internetbankā apmaksu uz norādīto LJA kontu.
 •  noteiktajā dienā un laikā jūrnieks ierodas JR, ņemot līdzi nomaināmā (pagarināmā) kvalifikācijas dokumenta oriģinālu, jūrnieka grāmatiņu un pakalpojuma apmaksas pierādījumu.
 •  kapteiņiem un virsniekiem tiks izdoti jauni “endorsement” ar derīguma pagarinājumu uz 6 mēnešiem (ja nav izieti refresh kursi);
 • ierindas jūrniekiem un ref.mehāniķiem (kuriem nav Endorsement) tiks izdoti jauni COP ar derīguma pagarinājumu 12 mēneši;

Svarīgi: Lai nodrošinātu derīgu dokumentu izgatavošanu un to savlaicīgu saņemšanu, precīzi izpildīt visas augstākminētās prasības. Eksāmens nebūs jāliek.
Pieteikums jāsūta uz e-pasta adresēm: seafareratlja.lv cc: svetlana.sevcovaatlja.lv 
 

AIZKAVĒŠANĀS REISĀ
Sakarā ar pasaules valstīs iedibinātajiem ierobežojumiem, var gadīties, ka nebūs iespējas laicīgi nomainīt jūrniekus.

Gadījumos, ja force majeure situācijas dēļ jūrniekam nāksies strādāt ievērojami ilgāk, nekā paredzēja kontrakts, un ir riski, ka līdz kvalifikācijas dokumentu derīguma beigām jūrnieks netiks norakstīts, JR izdos dokumentu par sertifikātu derīguma pagarināšanu.

Lai to izdarītu, kuģa īpašnieks vai kruinga kompānija nosūta JR e-pastā uz adresi jratlja.lv, kopijā jazeps.spridzansatlja.lv vadības parakstītu iesniegumu uz kompānijas veidlapas, kur īsi tiek aprakstīta situācija, uz kādu laiku nepieciešams pagarinājums un vai dokumentu pagarināšanu akceptēs kuģa karoga valsts administrācija. Pievieno kontrakta kopiju. Uz iesnieguma pamata tiks izsūtīts skenēts (ja nav citādi pieprasīts) pagarināšanas apstiprinājums. Apstiprinājums tiks izdots tikai, ja visa prasītā informācija būs iesniegumā.

Kārtība neattieksies uz gadījumiem, kurus kuģa īpašniekam vai kruinga kompānijai bija iespējams paredzēt.


JŪRNIEKA GRĀMATIŅA
Kuģojot uz reģioniem, ar kuriem Latvijai ir bezvīzu režīms, jūrnieku grāmatiņa nedod nekādas priekšrocības. Var būt gadījumi, kad ostas režīms vai kuģu īpašnieki pieprasa jūrnieku grāmatiņu esamību.

Jūrnieku grāmatiņas tiks izdotas tikai neatliekamos gadījumos, iepriekš piesakoties pa e-pastu eva.gotfridaatlja.lv cc: verifyatlja.lv, paziņojot personas datus, kontakttelefonu un pievienojot skenētu kompānijas izziņu. Inspektore nozīmēs dokumentu iesniegšanas laiku un kārtību.

Kruinga kompānijas ir tiesīgas izsniegt izziņu jaunas jūrnieka grāmatiņas  saņemšanai tikai neatliekamos gadījumos.


MEDICĪNAS SERTIFIKĀTS

 1. Ja Latvijā uz diviem gadiem izdota medicīnas sertifikāta derīgums beidzas reisā, tā neparedzētā ieilguma, kas saistīts ar Covid-19 vīrusa sekām, dēļ, Administrācija ļauj to izmantot vēl ne ilgāk par trīs mēnešiem līdz jūrnieka atgriešanās brīdim Latvijā, pie nosacījuma, ka jūrniekam nav radušās jaunas pretindikācijas. Pretējā gadījumā ir stingri jāievēro STCW konvencijas I/9 noteikuma 6.punkts.
 2. Lai nodrošinātu jūrnieku ārstu aizsardzību pret Covid-19 vīrusu, jūrnieks, medicīniskās sertificēšanas nolūkos, var ierasties pie jūrnieku ārsta, uzrādot jūrnieka grāmatiņu, ne agrāk kā 15 dienā pēc atgriešanās no reisa un bez acīmredzamiem saslimšanas simptomiem. 

___________________________________________________________________

Norādījumi ir spēkā no publicēšanas brīža LJA mājas lapā līdz 2020.gada 14.aprīlim un vajadzības gadījumā to darbība tiks pagarināta, ievietojot informāciju Latvijas Jūras administrācijas mājas lapā.    

 

SURVEYS, INSPECTIONS AND AUDITS ON LATVIAN FLAG SHIPS

For Latvia flag ships on international voyages:

 • Maritime Safety inspectorate has decided not to carry out Flag State inspections until at least 14 April for ships outside Latvian ports. If a ship is in Latvia, Flag State inspection will only be carried out in after careful assessment of the situation with COVID-19;
 • In case of reaching deadlines for ISM/ISPS/MLC verifications the Maritime Safety inspectorate will either delegate these verifications to Recognized Organizations or extend the validity of appropriate certificates.
 • Upon request from Recognised Organisation for extensions for due surveys and statutory conditions/findings, Maritime Safety inspectorate may allow the validity of appropriate certificate or statutory conditions/finding to be extended for a period of one month by the Recognized Organisation.
 • In the event of a worsening situation in the word with COVID-19 the issue of new short-term certificates with a period of validity of 3 months, without carrying out surveys/inspections and audits, may be applied as a short-term solution. In this case, after the appropriate survey/inspection and audit has been carried out, the validity of a new certificate should not exceed 5 years form the expired full-term certificate.

For domestic ships:

 • The surveys and supervision of repair works on domestic ships will be carried in routine manner except cases when posing COVID-19 risks to surveyors. Each such case will be assessed separately by Maritime Safety inspectorate and solutions will be agreed with shipowner.
 • In case situation gets worse in Latvia with COVID-19 all surveys and supervision of repair works on domestic ships might be suspended. The extension of the validity of ship’s documents may be granted as a short-term solution.

For service suppliers:

 • The inspection on service stations and repair facilities will be carried out in routine manner except in cases posing COVID-19 risks to surveyors.
 • Each such case will be assessed separately by Maritime Safety inspectorate and solutions will be agreed with the company.

 

PSC INSPECTIONS ON FOREIGN SHIPS


PSC inspections on ships having PI and PII will not be carried out until at least 14 April. In some exceptional cases such as grounding, collision, pollution, erratic manoeuvres and similar, PSC inspection will be carried out after careful assessment of the situation with COVID-19 on particular ship. 
 

SHIPS AND PORT SECURITY INSPECTION 

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, informējam, ka VAS “Latvijas Jūras administrācija” Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija (turpmāk – KOAI) ierobežos kontroles un uzraudzības funkcijas Latvijas ostās un ostu iekārtās, kā arī uz Latvijas ostās ienākošiem ārvalstu kuģiem!

Lai ierobežotu kontaktus ar ārvalstu kuģu ekipāžu, kā arī kontaktus ar ostas un ostas iekārtas personālu, KOAI nodrošinās šādu darbības režīmu šajā ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā:
1.    Ārpuskārtas aizsardzības pārbaudes uz ārvalstu kuģiem veiks tikai ārkārtas situācijās, kad šāda pārbaudes nepieciešamība nebūs atceļama;
2.    Ostu / ostu iekārtu plānotās aizsardzības pārbaudes tiek pārceltas uz laiku pēc 2020. gada 14. aprīļa;
3.    Izsniegtajiem ostas/ ostas iekārtas aizsardzības atbilstības apstiprinājumiem, kuriem derīguma termiņš vai ikgadējās pārbaudes termiņš beidzās šajā ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, tiek automātiski pagarināts līdz 2020. gada 14. aprīlim;
4.    KOAI veiks ISPS noteikto aizsardzības prasību uzraudzību, kontaktējoties tikai ar ostu un ostas iekārtu aizsardzības virsniekiem, ierobežojot tiešu kontaktu ar citām personām ostā un ostas iekārtā;
5.    Esošo situāciju saistībā ar aizsardzības pasākumiem virsniekiem un aizsardzības personālam atspoguļot aizsardzības pierakstos.

Nodrošināt nepieciešamos aizsardzības pasākumus savās ostās un ostu iekārtās, atbilstoši normatīvo aktu un aizsardzības dokumentu prasībām, bet kā prioritārus īstenot un ievērot, sakarā ar ārkārtas situāciju noteiktos pasākumus. 

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar KOAI inspektoriem personīgi izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus un neapmeklēt KAOI šajā ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.