Pārlekt uz galveno saturu

Kravas tanku obligātās pirmsmazgāšanas atbrīvojuma piešķiršana

Pakalpojumu cenrādis noteikts Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 854 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis" pielikuma 4. punktā.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN *          (EUR)
1 Kravas tanku obligātās pirmsmazgāšanas atbrīvojuma piešķiršana saskaņā ar MARPOL konvencijas II pielikuma 16. noteikuma 6. punkta nosacījumiem 1 gab 200.00
     

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.