Pārlekt uz galveno saturu

Navigācijas pakalpojumu maksas cenrādis

Pakalpojumu cenrādis noteikts Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 854 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis" pielikuma 38. punktā. Cenrādis spēkā no 2022. gada 1. janvāra.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN *          (EUR)
39. Navigācijas pakalpojumi (par vienu kuģa BT vienību par pirmajām 10 reizēm kalendāra gadā, kad attiecīgais kuģis ienāk ostā vai ostas reidā (katrai ostai atsevišķi))    
39.1. visiem kuģiem (izņemot pielikuma 39.2., 39.3., 39.4.un 39.5 apakšpunktā minētos kuģus  1 BT 0,095
39.2 pasažieru kuģiem (kuģis, kuram ir pasažieru drošības apliecība) un kuģiem, kuri vienlaikus ir pasažieru un ro-ro tipa kuģi 1 BT 0,053
39.3 ro-ro tipa kuģiem (kuģis, kuram šāds apzīmējums ir kuģa klasifikācijas apliecībā) un konteineru kuģiem (kuģis, kuram šāds apzīmējums ir kuģa klasifikācijas apliecībā) 1 BT 0,060
39.4 Latvijas karoga kuģiem, kas veic pārvadājumus tikai starp Latvijas ostām vai iet balastā starp tām 1 BT 0,048
39.5 visiem kuģiem, kuri ienāk Latvijas ostā uz remontu (ar nosacījumu, ka kuģis neveic kravas, pasažieru vai apgādes operācijas) 1 BT 0,048

Šīs pakalpojumu maksa nav jāmaksā par kuģi, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • kuģis ir valsts dienesta kuģis – nekomerciālos nolūkos nodarbināts kuģis, kas atrodas kādas valsts noteikta valsts dienesta (piemēram, bruņoto spēku, krasta apsardzes dienesta, glābšanas dienesta, policijas, robežsardzes, muitas, hidrogrāfijas dienesta vai vides aizsardzības dienesta) īpašumā vai faktiskā valdījumā;
  • kuģis ir mācību kuģis – kuģis, kas drošticamos kuģa dokumentos (piemēram, kuģa reģistrācijas apliecībā, konvencionālajā apliecībā vai klasifikācijas apliecībā) ir identificēts kā mācību kuģis;
  • kuģis ir ostas flotes kuģis – kuģis, kas uz tiesiska pamata nodrošina noteiktu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā ostā (piemēram, ledlauzis, velkonis, loču kuģis, liellaiva, peldošais celtnis, bunkurētājs, atkritumu savācējs, padziļināšanas darbu kuģis vai ūdenslīdēju kuģis);
  • kuģa bruto tilpība (BT) ir mazāka par 300;
  • kuģis ir spiests ienākt ostā ārkārtēju apstākļu dēļ, jo ir tūlītēji un reāli draudi personām, īpašumam vai videi;
  • kuģis konkrētajā ostā ienāk vienpadsmito un turpmākās reizes viena kalendāra gada (no 1. janvāra plkst. 00.00 līdz 31. decembra plkst. 24.00) laikā.

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli piemēro / nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.