Pārlekt uz galveno saturu

Darbiekārtošanas kompāniju novērtēšanas cenrādis

Pakalpojumu cenrādis ir sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21. decembra noteikumiem Nr. 854 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis". Cenrādis stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī

Nr. p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN (EUR)* PVN ** Cena ar PVN (EUR)
1. Tāda komersanta uzraudzība, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā:
1.1. Darbības uzsākšanas novērtējums komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā 1 reize 1500,00 0,00 1500,00
1.2.  Darbības novērtējums komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā 1 reize 800,00 0,00 800,00
2. Darbības novērtējums komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, ja komersants ir nodrošinājis prakses vietu:
2.1. Vienai personai 1 reize 760,00 0,00 760,00
2.2. Divām personām 1 reize 720,00 0,00 720,00
2.3. Trim personām 1 reize 680,00 0,00 680,00
2.4. Četrām personām 1 reize 640,00 0,00 640,00
2.5. Piecām personām 1 reize 600,00 0,00 600,00
2.6. Sešām personām 1 reize 560,00 0,00 560,00
2.7. Septiņām personām 1 reize 520,00 0,00 520,00
2.8. Astoņām personām 1 reize 480,00 0,00 480,00
2.9. Deviņām personām 1 reize 440,00 0,00 440,00
2.10. 10 un vairāk personām 1 reize 400,00 0,00 400,00

* Šī cenrāža 2. punkts nosaka piecu procentu atbrīvojumu no pakalpojuma cenas, kas noteikta 1.2. apakšpunktā, par katru Latvijas izglītības iestādes jūrnieka kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai nepieciešamās izglītības programmas izglītojamo, kuru komersants, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, saskaņā ar noslēgto līgumu par mācību praksi starp komersantu, izglītības iestādi un praktikantu laikposmā no iepriekšējā darbības novērtējuma līdz kārtējā gada darbības novērtējumam ir nodrošinājis ar prakses vietu uz atbilstoša kuģa. Atbrīvojumu nepiemēro gadījumos, ja noteiktajā laikposmā ir veikts komersanta darbības ārpuskārtas vai papildu novērtējums. Kopējā atbrīvojuma summa nepārsniedz 50 procentus no pakalpojuma summas.

** Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.