Pārlekt uz galveno saturu

Cenrādis atputas kuģiem

Pakalpojuma ņēmējs papildus zemāk noteiktajiem tarifiem atlīdzina arī uzturēšanās un transporta izdevumus, kas rodas saistībā ar VSIA “Latvijas Jūras administrācija” publisko maksas pakalpojumu sniegšanu. Šos izdevumus VSIA “Latvijas Jūras administrācija” aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un izsniedz pakalpojuma ņēmējam atbilstošu rēķinu.

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN (EUR) Cena ar PVN (EUR)
1. Atpūtas kuģa pārbaude pirms reģistrācijas Latvijas Kuģu reģistrā (atkarībā no kuģa vislielākā garuma)
1.1. līdz 12 metriem 1 reize 60,00 0 60,00
1.2. 12–16 metru 1 reize 120,00 0 120,00
1.3. 16–24 metri 1 reize 180,00 0 180,00
1.4. 24 un vairāk metru 1 reize 330,00 x L/24 0 330,00 x L/24
2. Kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinoša dokumenta izsniegšana pirms tā reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā 1 gab. 120,00 0 120,00
3. Periodiskās pārbaudes Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētiem atpūtas kuģiem (atkarībā no kuģa vislielākā garuma)
3.1. līdz 12 metriem 1 reize 80,00 0 80,00
3.2. 12–16 metru 1 reize 135,00 0 135,00
3.3. 16–24 metri 1 reize 190,00 0 190,00
3.4. 24 un vairāk metru 1 reize 390,00 x L/24 0 390,00 x L/24
4. Vienotā ražotāja koda piešķiršana un aktualizēšana 1 gab. 80,00 0 80,00