Pārlekt uz galveno saturu

Jūrnieku kvalifikacijas dokumentu cenrādis

Pakalpojumu cenrādis ir sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21. decembra noteikumiem Nr.854 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis". Cenrādis stājas spēkā 2024.gada 18.aprīlī.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
1. Kvalifikācijas sertifikāts virsniekiem, GMDSS Radiooperatoriem (sertifikāts ar apstiprinājumu) 1 gab. 40,00
  Pirmais virsnieka kvalifikācijas sertifikāts gada laikā pēc augstākās vai vidējās jūrniecības izglītības programmas apgūšanas Latvijā 1 gab. 20,00
  Prasmju sertifikāts ierindas jūrniekiem 1 gab. 30,00
  Nacionālais kompetences sertifikāts, iekšējo ūdeņu un zvejas kuģu virsniekiem 1 gab. 35,00
  Nacionālais kompetences sertifikāts, iekšējo ūdeņu un zvejas kuģu ierindas jūrniekiem, tāljūras un piekrastes radiooperatoriem 1 gab. 20,00
  Prasmju sertifikāts darbam uz tankkuģiem 1 gab. 30,00
  Kompetences sertifikāta apstiprinājums 1 gab. 30,00
  IGF prasmju sertifikāts  1 gab. 30,00
  Prasmju sertifikāts darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos 1 gab. 30,00
2. Kvalifikācijas sertifikāta uzglabāšana Jūrnieku reģistrā ilgāk par 3 mēnešiem 1 gab.

15,00

 

Rekvizīti

Maksājumu var veikt bankā, internetbankā vai Latvijas Pastā obligāti norādot maksājuma uzdevumā: 
Jūrnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, maksājuma mērķis.

Saņēmējs: VSIA “Latvijas Jūras administrācija”
Adrese: Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas Nr.: 40003022705
Banka: Konta Nr: Bankas kods
Swedbank: LV43HABA0551002199785 HABALV22
Luminor bank: LV04RIKO0002013251814 RIKOLV2X
Citadele banka: LV28PARX0000004280002 PARXLV22
SEB banka LV34UNLA0055003779286 UNLALV2X