Pārlekt uz galveno saturu

Treniņtesta cenrādis

Saskaņā ar Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādi.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena  (EUR) PVN (EUR) Cena ar PVN (EUR)
1. Treniņtests vadības līmenim (Management level) 1 reize 45,00 9,45 54,45
2. Treniņtests ekspluatācijas līmenim (Operational level) 1 reize 30,00 6,30 36,30

 

Rekvizīti

Maksājumu var veikt bankā, internetbankā vai Latvijas Pastā obligāti norādot maksājuma uzdevumā: 
Jūrnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, maksājuma mērķis.

Saņēmējs: VSIA “Latvijas Jūras administrācija”
Adrese: Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas Nr.: 40003022705
Banka: Konta Nr: Bankas kods
Swedbank: LV43HABA0551002199785 HABALV22
Luminor bank: LV04RIKO0002013251814 RIKOLV2X
Citadele banka: LV28PARX0000004280002 PARXLV22
SEB banka LV34UNLA0055003779286 UNLALV2X