Pārlekt uz galveno saturu

Jūrnieku grāmatiņas cenrādis

Pakalpojumu cenrādis ir sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21. decembra noteikumiem Nr.854 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis". Cenrādis stājas spēkā 2024.gada 18.aprīlī

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
1. Jūrniekam 1 gab. 100,00
2. Jūrniecības izglītības iestādes izglītojamam 1 gab. 10,00
3. Ārvalsts (valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts) jūrniekam 1 gab. 200,00
4. Jūrniekam steidzamības kārtībā vai, ja to izsniedz pazaudētās vai anulētās vietā 1 gab. 150,00
5. Jūrniecības izglītības iestādes izglītojamam steidzamības kārtībā vai, ja to izsniedz pazaudētās vai anulētās vietā 1 gab. 50,00
6. Ārvalsts (valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts) jūrniekam steidzamības kārtībā vai, ja to izsniedz pazaudētās vai anulētās vietā 1 gab. 300,00

Rekvizīti

Maksājumu var veikt bankā, internetbankā vai Latvijas Pastā obligāti norādot maksājuma uzdevumā: 
Jūrnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, maksājuma mērķis.

Saņēmējs: VSIA “Latvijas Jūras administrācija”
Adrese: Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas Nr.: 40003022705
Banka: Konta Nr: Bankas kods
Swedbank: LV43HABA0551002199785 HABALV22
Luminor bank: LV04RIKO0002013251814 RIKOLV2X
Citadele banka: LV28PARX0000004280002

PARXLV22

SEB banka LV34UNLA0055003779286 UNLALV2X