Pārlekt uz galveno saturu

Zvejas laivu reģistrācijas cenrādis

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 854 “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums apmaksāt saņemto pakalpojumu termiņā, kas norādīts Jūras administrācijas izrakstītajā rēķinā.

Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 3. panta astoto daļu.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
1. Zvejas laivas reģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā    
  zvejas laiva bez dzinēja 1 reize 20,00
  zvejas laiva ar uzkaramo dzinēju 1 reize 25,00
  zvejas laiva ar stacionāro dzinēju 1 reize 35,00
2. Reģistrācijas vai izslēgšanas apliecības izsniegšana 1 gab. 15,00
3. Kuģu reģistra izdotās apliecības dublikāta izsniegšana 1 gab. 60,00
4. Rakstiskas izziņas izsniegšana 1 gab. 40,00