Pārlekt uz galveno saturu

Peldošo konstrukciju un nostiprināto iekārtu reģistrācijas cenrādis

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 854 “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums apmaksāt saņemto pakalpojumu termiņā, kas norādīts Jūras administrācijas izrakstītajā rēķinā.

Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 3. panta astoto daļu.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
1. Kuģa reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā    
  (kuģis ar dzinēju vai bez tā, būvniecības stadijā esošs kuģis, peldošā konstrukcija, nostiprinātā iekārta). Norādītajai cenai tiek pieskaitītti 0,85 EUR par 1 neto tilpības vienību (turpmāk – NT) * 1 reize 165,00
2. Vārda maiņa pēc īpašnieka lūguma 1 reize 200,00
3. Īpašuma vai Izslēgšanas apliecības izsniegšana 1 gab. 70,00
4. Rakstiskas izziņas izsniegšana 1 gab. 40,00
5. Kuģu reģistra izdotās apliecības dublikāta izsniegšana 1 gab. 60,00
6. Kuģa ar dzinēju vai bez tā, būvniecības stadijā esoša kuģa, peldošas konstrukcijas, nostiprinātās iekārtas reģistrācijas ierakstu atbilstības ikgadējā uzraudzība(norādītajai cenai tiek pieskaita 0,50 EUR par 1 NT) * 1 reize 30,00

*  pakalpojuma maksas aprēķināšanai lieto kuģa ūdensizspaidu (bez kravas), ja kuģim nav noteikta neto tilpība (NT). Ja neto tilpība (NT) ir 5000 un lielāka, aprēķinot maksu, uzskata, ka neto tilpība (NT) ir 5000.

6. punktā noteiktās maksas samaksu veic kuģa īpašnieks, berbouta fraktētājs vai Jūras kodeksa 16.panta ceturtajā daļā minētais pārstāvis, ja kuģa īpašniekam tāds ir nepieciešams. Maksu aprēķina par katru kalendāro gadu neatkarīgi no tā, uz kādu termiņu konkrētā kalendāra gada ietvaros kuģis, peldošā konstrukcija, nostiprināta iekārta ir reģistrēta Kuģu reģistrā.