Pārlekt uz galveno saturu

Sēklis Lielupes grīvā kļūst platāks un seklāks

Ce, 03/30/2023 - 09:29

Latvijas Jūras administrācijas (JA) Hidrogrāfijas dienesta (HD) pārstāvji no 20. Līdz 23. martam veica dziļumu mērījumus Lielupes grīvas akvatorijā. Mērījumi veikti ar hidrogrāfijas kuteriem “Sonārs” un “Bleser”, izmantojot gan vienstara, gan  daudzstaru eholotes.
Pēc iegūto datu apstrādes, hidrogrāfi konstatēja, ka sēklis, kas atrodas jūrā netālu no upes grīvas un aizšķērso peldlīdzekļiem ceļu iekļūšanai Lielupē un izkļūšanai no upes jūrā, gada laikā kļuvis platāks un nesasniedz pat viena metra dziļumu.
“Pagājušā gadā sēkļa platums, vietā kur nav dziļāks par diviem metriem, bija ap 200 metru, bet šogad platums sasniedzis jau 250 metrus ar minimālo dziļumu 0,8 metri. Otrs sēklis atrodas upes ietekas kreisajā krastā. To vēl pagaidām iespējams apbraukt gar pašu krastu. Arī pati upes ieteka pamazām pārvietojas virzienā no Jūrmalas uz Rīgu,” pastāstīja JA HD vecākais hidrogrāfs Jānis Legzdiņš.