Pārlekt uz galveno saturu

Ostas valsts kontroles kampaņas laikā uzmanību pievērsīs kuģu stabilitātes jautājumiem

Ce, 08/26/2021 - 10:43

No 1. septembra līdz 30. novembrim Parīzes saprašanās memoranda (PMoU) par ostas valsts kontroli (OVK) dalībvalstīs, arī Latvijā, notiks ikgadējā koncentrētā OVK inspekciju kampaņa. Šogad kampaņas laikā uzmanību pievērsīs kuģu noturības un stabilitātes jautājumiem.
Kampaņas mērķis ir pārbaudīt, vai kuģa apkalpe ir iepazinusies un pārzin kuģa faktiskās stabilitātes novērtēšanas nosacījumus gan kravu operāciju laikā, gan reisa laikā, vai apkalpe prot izvērtēt kuģa atbilstību visām stabilitātes prasībām, kā arī informēt kuģa apkalpi un īpašniekus par kuģa stabilitātes kritērijiem kravas operāciju un reisa laikā.

Koncentrētās kampaņas PMoU dalībvalstīs notiek katru rudeni, pievēršot uzmanību kādam no aktuālajiem kuģošanas drošības jautājumiem. Visās dalībvalstīs pārbaudes notiek atbilstoši starptautiskajiem standartiem un vienādi izstrādātai, iepriekš saskaņotai, metodikai.

Latvijā OVK inspekcijas veic Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas (KDI) inspektori. 

Pirms kampaņas uzsākšanas KDI inspektori informē Latvijas kuģu īpašniekus, un, ja nepieciešams, palīdz sagatavot Latvijas karoga kuģus OVK pārbaudēm ārvalstu ostās.

Kampaņas laikā ir plānots veikt vismaz 5000 kuģu pārbaudes – ja vien pārbaužu veikšanu nekavēs ierobežojumi, kas saistīti ar Covid-19 pandēmiju. Pārbaužu rezultātus apkopos un analizēs, lai, nepieciešamības gadījumā, sagatavotu rekomendācijas iesniegšanai Starptautiskajā Jūrniecības organizācijā (IMO).