Pārlekt uz galveno saturu

Izdota jauna karte, pabeigta pāreja uz jauno augstuma sistēmu

Ot, 02/13/2024 - 13:27

Latvijas Jūras administrācijas (JA) Kartogrāfijas daļas speciālisti ir sagatavojuši un izdevuši jaunu navigācijas karti “Baltijas jūra – Rīgas līcis. Engures osta”. Tas ir šīs kartes pirmizdevums.
Pabeigta 1:250 000 mēroga karšu sērijas pārejas uz jauno augstuma sistēmu BSCD 2000 (LAS 2000,5), izdodot trīs šī mēroga kartes: “Baltijas jūra. Rīgas līcis”, “Baltijas jūras centrālā daļa. Irbes šaurums-Gotlande” un “Baltijas jūras DA daļa. Liepāja-Hoburg bāka”. Ar šo karšu sērijas izdošanu ir noslēdzies pārejas posms uz jauno augstuma sistēmu, gan visā esošajā papīra navigācijas karšu kolekcijā, gan arī kartogrāfiskajā datu bāzē. Pārejas posms ilga trīs gadus.
Šā gada janvārī ir ieviests jauns elektronisko navigācijas karšu (ENC) robežu pārklājums ģenerālo karšu slānim, izveidojot tīkla sadalījumu šīm kartēm un palielinot ENC kolekciju par 1 karti. Paralēli tiek uzturētas 27 elektroniskās navigācijas kartes, ir izdots 1 ENC pirmizdevums mērogā 1:3 000, 4 ENC pirmizdevumi mērogā 1:180 000 un izdoti 2 jauni ENC izdevumi – mērogā 1:90 000 un mērogā 1:3 000. 
Šogad uzsākta jauna pārskata slāņa izveidošana, tiek plānota jauna ENC un jauna papīra navigācijas karte, kura aptvertu visus Latvijas ūdeņus (papildinot esošās papīra un ENC karšu kolekcijas).
Vienlaikus iesākta darbs jauna ENC standarta S-100 ieviešanā, projekta eNAV ietvaros. Ņemot vērā mūsdienu jūrniecības vajadzības un pieprasījumu pēc datiem, Starptautiskā Hidrogrāfijas organizācija (IHO) ir sagatavojusi jaunu digitālās hidrogrāfiskās informācijas apmaiņas standartu S-100. Ar laiku tas pilnībā aizstās vecos formātus, ļaujot radīt nākamās paaudzes digitālos produktus. JA Hidrogrāfijas dienests (HD), pamatojoties uz iepriekš minēto, ir uzsācis darbu pie jauno standartu struktūras izveides un ieviešanas.
IHO plāns paredz jaunos standartus ieviest pa daļām – sākotnēji S-101 ENC (elektroniskā navigācijas karte), S-102 batimetrisko mērījumu virsma (dziļumu mērījumi), S-104 (ūdens līmeņa informācija), S-111 Surface Currents (informācija par jūras straumēm), S-124 NtMs (navigācijas brīdinājumi),  S-128 (navigācijas produktu katalogs) un S-129 UKC (Underwater Keel Clearance) (zemūdens ķīļa klīrenss). Pārējos standartus plānots ieviest līdz 2030. gadam.
Projektā eNAV (Shared waters – Same standards. Baltic Sea Partnership for Future Navigation) apvienojušās Baltijas jūras valstis. Projekta mērķis ir ieviest S-100 standartu Baltijas jūrā, nodrošinot vienotu izpratni par tā ieviešanu un izmantošanu.