Pārlekt uz galveno saturu

Darbību uzsāk Latvijas Kuģu mehāniķu asociācija

Pk, 06/02/2023 - 14:09

1.jūnijā oficiāli darbību uzsāk jaunizveidotā biedrība "Latvijas Kuģu mehāniķu asociācija" – kuģu mehāniķu, elektromehāniķu un citu jūrniecības speciālistu profesionālā organizācija.
Asociācijas galvenie mērķi un uzdevumi ir stiprināt Latvijas sabiedrības izpratni par jūrniecību kā valsts ekonomiskās labklājības pamatu, popularizēt jūrnieku un jo īpaši kuģu mehāniķu profesijas un piesaistīt tām jauniešus, veicināt jūrnieku profesionālās sagatavošanas kvalitāti un jūrskolotāja profesijas prestižu, sekmēt zinātnes attīstību un jaunāko tehnoloģiju ieviešanu jūrniecībā, kā arī aizstāvēt savu biedru tiesības un intereses. Savu mērķu sasniegšanā asociācija ir atvērta sadarbībai ar izglītības iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī citām radniecīgām nozares organizācijām.

“Ideja par Latvijas Kuģu mehāniķu asociācijas dibināšanu tika lolota jau sen. Impulsu šīs idejas realizēšanai deva nesenie notikumi jūrniecības izglītības jomā, kas faktiski ir nolikuši tās nākotni krustcelēs – būt vai nebūt jūrniekam Latvijā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka iznīkst mūsu kultūrvēsturiskais mantojumus un ka jūrnieka profesija kā viens no senākajiem arodiem izzūd pavisam. Asociācija savā pulkā aicina visus, kam sirds deg par jūrniecības nākotni, lai kopsolī  aizstāvētu tās intereses,” skaidro LKMA dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Edijs Štāls.
LKMA dibināšanu ļoti atzinīgi vērtē un atbalsta Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs. “Ar biedrības palīdzību centīsimies kliedēt esošos jūrniecības sabiedrības stereotipus un veicināt apziņu, ka kuģu mehāniķa profesija ir tikpat prestiža un pasaulē novērtēta kā kuģa vadītāja profesija,” uzsver Jūrnieku reģistra vadītāja vietnieks Kalvis Innuss.