Pārlekt uz galveno saturu

1.septembrī sākas koncentrētā inspekciju kampaņa

Ce, 09/01/2022 - 11:03

1. septembrī sākas koncentrētā ostas valsts kontroles (OVK) inspekciju kampaņa. Tā vienlaikus norisinās visās Parīzes saprašanās memoranda (PMoU) par ostas valsts kontroli dalībvalstīs, arī Latvijā. Kampaņa turpināsies līdz 30. novembrim.  
Latvijā OVK inspekcijas veic Latvijas Jūras administrācijas (JA) Kuģošanas drošības inspekcijas (KDI) inspektori, pārbaudot Latvijas ostās ienākošos ārvalstu kuģus.
Šogad kampaņas laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (STCW) prasību ievērošanai uz kuģiem. 
Kampaņas mērķis ir pārbaudīt, vai STCW konvencijas prasībām atbilst uz kuģa strādājošo jūrnieku skaits, vai visiem jūrniekiem ir nepieciešamie sertifikāti un derīgas medicīniskās apliecības, vai nosacījumiem atbilst jūrnieku sardzes grafiki un atpūtas laiks. 
Koncentrētās kampaņas PMoU dalībvalstīs notiek katru rudeni, pievēršot uzmanību kādam no aktuālajiem kuģošanas drošības jautājumiem. Visās dalībvalstīs pārbaudes notiek atbilstoši starptautiskajiem standartiem un vienādi izstrādātai, iepriekš saskaņotai, metodikai.

Pirms kampaņas uzsākšanas KDI inspektori informē Latvijas kuģu īpašniekus, un, ja nepieciešams, palīdz sagatavot Latvijas karoga kuģus OVK pārbaudēm ārvalstu ostās.