Pārlekt uz galveno saturu

Vispārējā informācija

Ostas Valsts Kontroles inspekcijas Latvijas ostās ienākošajiem ārvalstu kuģiem veic Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija, saskaņā ar MK 2010. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 1164 “Ostas valsts kontroles kārtība”.

Beramkravu kuģu un terminālu uzraudzība

 Beramkravu kuģu un terminālu uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumi Nr. 143 ar 2009. gada 28. jūlija grozījumiem “Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi”. Noteikumi nosaka beramkravu kuģu iekraušanas vai izkraušanas drošības prasības, kas jāievēro Latvijas termināļos, lai samazinātu kuģa konstrukciju pārslodzes risku un fizisko bojājumu risku, nodrošinātu kuģu un termināļu savstarpējas piemērotības saskaņošanu, kā arī nosaka procedūras kuģu un termināļu saskaņotai savstarpējai sadarbībai un informācijas apmaiņai.

Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija veic beramkravu terminālu un kuģu pārbaudes, kā arī šo noteikumu prasību ievērošanas kontroli.

Bīstamo kravu kuģu un terminālu uzraudzība

 Bīstamo kravu kuģu un terminālu uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumi Nr. 1060 “Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās”.

Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostās, kā arī minēto prasību ievērošanas kontroli.

Ostas pārvalde veic šo noteikumu ievērošanas kontroli attiecīgās ostas teritorijā. Ostas pārvalde norīko inspektoru (turpmāk – ostas inspektors), kurš pārzina nacionālās un starptautiskās prasības attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostās, un kura kvalifikāciju apstiprina kompetenci apliecinošs sertifikāts.

Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspektors pārrauga šo noteikumu ievērošanu, kā arī veic pārbaudes uz kuģiem, kas transportē bīstamās un piesārņojošās kravas. Inspektors izvēles kārtībā, bet ne retāk kā reizi mēnesī, pārbauda, vai ir nodrošināta efektīva informācijas apmaiņa starp kuģi un termināli, kā arī pārbauda, vai uz kuģiem tiek pildītas noteikumu prasības par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti.