Pārlekt uz galveno saturu

Atpūtas kuģi

Vispārēja informācija

Prasības atpūtas kuģiem nosaka Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumi Nr. 27 “Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū”  un Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumi Nr. 201 “Noteikumi par atpūtas kuģu drošību”.


Atpūtas kuģus aprīko atbilstoši 27. un 201. noteikumu prasībām atkarībā no atpūtas kuģa paredzētās un iespējamās kuģošanas kategorijas (A – “Okeāns”, B – “Atklāta jūra”, C – “Piekraste” vai D – “Aizsargātie ūdeņi”) un atkarībā no izmantošanas nolūka (Atpūtas nolūkiem vai komerciālai izmantošanai).


Pašbūvēti atpūtas kuģi, kuri tiek būvēti savām vajadzībām un tuvāko 5 gadu laikā netiks pārdoti ES un EEZ tirgū, atbilst 201.noteikumiem, būves projekts tiek saskaņots ar Kuģošanas Drošības Inspekciju (KDI), un atpūtas kuģis tiek būvēts KDI uzraudzībā.

Pārbaudes pirms reģistrācijas

Pirms atpūtas kuģa reģistrācijas Latvijas Kuģu reģistrā īpašnieks iesniedz Kuģošanas drošības inspekcijai (KDI) atpūtas kuģa dokumentus un KDI veic atpūtas kuģa sākotnējo apskati pirms reģistrācijas. Inspekcijas laikā tiek pārbaudīts atpūtas kuģa tehniskais stāvoklis un aprīkojuma atbilstība Ministru kabineta  2016. gada 12. janvāra noteikumu Nr. 27 “Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū” un Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu Nr. 201 “Noteikumi par atpūtas kuģu drošību”  prasībām atkarībā no atpūtas kuģa paredzētā izmantošanas veida un kuģošanas kategorijas. Atpūtas kuģiem, kuri ir paredzēti komerciālai izmantošanai, pēc reģistrācijas izsniedz Atpūtas kuģa Kuģošanas spējas apliecību (AK–KSA)

Periodiskās pārbaudes

Atpūtas kuģiem, kuri ir paredzēti komerciālai izmantošanai, katrus divus gadus veic periodisko pārbaudi AK–KSA pagarināšanai. Apskates laikā tiek pārbaudīts atpūtas kuģa tehniskais stāvoklis un aprīkojuma atbilstība Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu Nr. 201 “Noteikumi par atpūtas kuģu drošību”  prasībām.