Pārlekt uz galveno saturu

Kompetences novērtēšana kārtība un laiks

Pēc dokumentu pieņemšanas Sertificēšanas daļas vecākais inspektors norīko uz kompetences novērtēšanas eksāmenu.

Jūrnieku, radiosakaru personāla un zvejas kuģu personāla kompetences novērtēšanu atbilstošas kvalifikācijas piešķiršanai vai atkārtotai kvalifikācijas apstiprināšanai veic vērtēšanas komisija saskaņā ar STCW konvencijas Kodeksa un STCW-F standartos noteiktajiem kritērijiem un metodiku.


 • Kapteiņa uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem, vecākā stūrmaņa uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem, sardzes stūrmaņa uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem, vecākā mehāniķa uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku, otrā mehāniķa uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku un sardzes mehāniķa uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku kvalifikāciju saņemšanai pretendents kārto datorizētu STCW konvencijas standartu prasībām atbilstošu testu un intervijas veidā apliecina kompetenci vērtēšanas komisijā. Pretendentiem, kuriem kompetences novērtēšana iekļauj gan datorizēto testu, gan interviju, abas daļas ir jāveic vienā dienā. Gadījumā, ja pretendents neierodas uz interviju, kompetences novērtēšana būs jāveic vēlreiz - pilnā apmērā (datortests un intervija) un veicot atkārtotu samaksu.
 • Pārējo kvalifikāciju saņemšanai pretendents kompetenci apliecina intervijas veidā.
 • Tests tiek uzskatīts par izpildītu, ja pretendents pareizi atbildējis vismaz uz 70 % jautājumu.
 • Izglītības iestāžu absolventiem, kuri pretendē uz sardzes virsnieka, sardzes matroža vai sardzes motorista sertifikātu, uzdod jautājumus apgūtās prakses programmas jomā, izmantojot aizpildītu un noformētu prakses grāmatu.
 • Ja kompetences pārbaudē konstatēts, ka pretendents neatbilst pieprasītajai kvalifikācijai, vērtēšanas komisija vērtēšanas protokolā norāda tēmas, kurās pretendentam ir konstatēta neatbilstība kompetencei. Pēc jūrnieka pieprasījuma Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz viņam vērtēšanas protokola kopiju.
 • Konstatējot nepietiekamu pretendenta kompetences līmeni, vērtēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents atkārtoti pabeidz Satiksmes ministrijas sertificētus kursus vai atkārtoti nokārto datorizētu testu.
 • Kompetences pārbaudi pieprasītās kvalifikācijas saņemšanai pretendents kārto ne vairāk kā trīs reizes sešu mēnešu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Jūrnieku reģistrā. Ja pretendents šajā termiņā nenokārto kompetences pārbaudi, viņš ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem atkārtoti iesniedz Jūrnieku reģistrā nepieciešamos dokumentus un kārto kompetences pārbaudi. Šajā laikā viņš drīkst pretendēt uz zemāku kvalifikāciju.
 • Ja jūrnieks vēlas apstrīdēt kompetences novērtēšanas rezultātu, viņš var griezties pie Jūrnieku reģistra vadītāja ar lūgumu to pārskatīt. Ja Jūrnieku reģistra vadītājs uzskatīs pretenziju par pamatotu, viņš var izveidot neatkarīgo vērtētāju komisiju un noteikt atkārtotas kompetences novērtēšanas datumu. Atkārtotas novērtēšanas rezultāts Jūrnieku reģistrā nav apstrīdams.

Kārtība datortesta laikā

 • Mobilajiem tālruņiem ir jābūt izslēgtiem.
 • Eksāmena laikā aizliegts iziet no klases.
 • Eksaminējamiem aizliegts izmantot līdzi atnestos jebkādus līdzekļus.
 • Pretendents var izmantot tikai mācību klasē esošos papildlīdzekļus.
 • Eksaminējamiem aizliegts sarunāties vienam ar otru.
 • Neskaidrību gadījumā jautāt klases vadītājam vai vecākajam instruktoram.
 • Ikviena iepriekš minētā punkta neievērošanas gadījumā tests tiek pārtraukts un rezultāti anulēti. Uz nākamo kompetences novērtēšanu var pieteikties ne agrāk kā pēc viena mēneša.