Pārlekt uz galveno saturu

Karogvalsts apstiprinājums (ārvalstīs izsniegta kvalifikācijas sertifikāta atzīšana)

Kuģa kapteinim un sardzes virsniekam, kuram ir derīgs ārvalsts izsniegts kompetences sertifikāts un tā apstiprinājums vai tankkuģu prasmju sertifikāts, Latvijas Jūrnieku reģistrs atbilstoši STCW konvencijas I/10 noteikuma prasībām izsniedz atzīšanas apstiprinājumu darbam uz Latvijas karoga kuģiem.

Atzīti tiek tikai tie ārvalsts izsniegtie kvalifikācijas sertifikāti, kas derīgi vēl vismaz sešus mēnešus un izsniegti Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, vai STCW konvencijas dalībvalstī, kuru atzinusi Eiropas Komisija un Latvijas Republika saskaņā ar STCW konvencijas I/10 noteikuma prasībām. Valstu saraksts, ar kurām Latvijas Republikai ir parakstīta vienošanās par jūrnieku sertifikātu atzīšanu atbilstoši STCW konvencijas I/10 noteikuma prasībām.

STCW konvencijas “Baltā saraksta” IMO dalībvalsts kompetentās institūcijas piešķirta ierindas jūrnieka profesionālā kvalifikācija, kas atbilst STCW konvencijai, jūrniekam ļauj ieņemt amatu uz Latvijas karoga kuģiem bez kvalifikācijas sertifikāta atzīšanas apstiprinājuma izdošanas.

Ārvalstī sertificēts kuģa kapteinis, vecākais stūrmanis, vecākais mehāniķis, kā arī otrais mehāniķis, kurš pretendē uz kvalifikācijas sertifikāta atzīšanas apstiprinājumu, apliecina Latvijas Republikas tiesību normu zināšanas jūrniecības nozarē.

Iesniedzamie dokumenti

Ārvalstīs izsniegta kompetences sertifikāta atzīšanas apstiprinājuma saņemšanai (atbilstoši STCW konvencijas I/10 noteikuma prasībām) kuģa īpašnieka pārstāvis Jūrnieku reģistrā iesniedz:

  1. iesniegumu;
  2. garantijas vēstuli no kuģa īpašnieka, kas apliecina plānoto darbu uz Latvijas karoga kuģa (obligāti uzrādīt kuģa nosaukumu, kuģa IMO numuru, pretendenta amatu);
  3. personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  4. attiecīgā kompetences sertifikāta un tā apstiprinājuma kopijas (kopijas no visam lapām, arī tukšām);
  5. prasmju sertifikāta, izsniegta saskaņā ar STCW konvencijas V/1-1 un/vai V/1-2 noteikumu, kopijas (ja tāds ir);
  6. viena krāsaina fotogrāfija (3,5 x 4,5 cm) vai pretendenta sejas digitālais attēls (prasības fotogrāfijai).
  7. jūrnieka medicīniskā sertifikāta kopiju.

Pēc dokumentu saņemšanas VSIA “Latvijas Jūras administrācija” izraksta kuģa īpašnieka pārstāvim rēķinu par pakalpojumu.

Pēc visu dokumentu iesniegšanas un apmaksas saņemšanas Latvijas Jūrnieku reģistrs jūrniekam izsniedz izziņu par iesnieguma pieņemšanu, kas dod jūrniekam tiesības ieņemt amatu uz Latvijas karoga kuģa uz laiku līdz trim mēnešiem.

Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz atzīšanas apstiprinājumu pēc iesniegto dokumentu autentiskuma un derīguma pārbaudes.