Перейти к основному содержанию

Sveicināti Latvijas Jūras administrācijā!

Mēs rūpējamies, lai Latvijas karoga kuģi atbilst augstiem drošības un tehniskajiem standartiem, mūsu valsts ostas un kuģi tajās tiek ekspluatēti droši, kuģu ceļi ir pilnībā uzmērīti un aprīkoti ar moderniem navigācijas līdzekļiem, Latvijas jūrnieku kvalifikācija un kompetence ir viena no augstākajām starp ES dalībvalstīm.

 

DROŠĪBAS PASĀKUMI COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

Lasīt vairāk

2021-09-16

Latvijas Pasts  izdod jaunu pastmarku un aploksni sērijā “Latvijas bākas” – uz jaunās pastmarkas redzama Irbes bāka. Irbes bāka atrodas Baltijas jūras Irbes šaurumā, 20 kilometru attālumā no krasta. Irbes bāka ir Latvijas Jūras administrācijas īpašums, to apsaimnieko Rīgas brīvostas pārvalde.

2021-09-15

Latvijas Kuģu reģistrā no jauna piereģistrēts 1996. gadā Vācijā būvēts konteineru kuģis “Perseus” ar bruto tilpību 6326. Kuģa garums 123,68 metri, platums – 18,70 metri.
Kuģa iepriekšējās reģistrācijas valsts ir Kipra, iepriekšējais nosaukums – “Atlantic Coast”.

2021-09-13

No 13.līdz 17. septembrim Latvijā notiek Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) audits par pasažieru kuģu drošību.

2021-08-26

No 1. septembra līdz 30. novembrim Parīzes saprašanās memoranda (PMoU) par ostas valsts kontroli (OVK) dalībvalstīs, arī Latvijā, notiks ikgadējā koncentrētā OVK inspekciju kampaņa. Šogad kampaņas laikā uzmanību pievērsīs kuģu noturības un stabilitātes jautājumiem.

2021-08-23

Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs veicis jūrnieku darbiekārtošanas kompāniju aptauju par Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) un Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) pēdējo gadu absolventiem un viņu sagatavotības līmeni. 

2021-08-13

Latvijas Kuģu reģistrā no jauna piereģistrēts 2001. gadā Nīderlandē būvēts sauskravas kuģis “Aldebaran” ar bruto tilpību 2337. Kuģa garums 84,98 metri, platums – 12,50 metri.
“Aldebaran” iepriekšējās reģistrācijas vieta ir Nīderlande.

2021-08-12

Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta speciālisti palīdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvjiem apgūt eholota izmantošanu un dalās pieredzē par šīs iekārtas iespējām.