Pārlekt uz galveno saturu

Kuģa hipotēkas reģistrācijas cenrādis

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumiem Nr. 634 “Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums apmaksāt saņemto pakalpojumu termiņā, kas norādīts Jūras administrācijas izrakstītajā rēķinā.

Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 3. panta astoto daļu.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
1. Hipotēkas vai hipotēkas pārjaunojuma reģistrācija (cena veidojas kā 0,1 % no nodrošinātā prasījuma summas, bet ne vairāk kā EUR 1430.00) * 1 reize 1430,00
2. Hipotēkas dzēšana, grozījums vai cesijas reģistrācija 1 reize 150,00
3. Rakstiskas izziņas izsniegšana 1 gab. 35,00

 * 1. punktā minētā nodrošinātā prasījuma apmēru, kas kuģa obligācijā ir noteikts citā valūtā, izsaka euro saskaņā ar rēķina izrakstīšanas dienā noteikto grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu.