Pārlekt uz galveno saturu

Darba devēji pozitīvi vērtē LJA un LJK absolventu kvalitāti un sagatavotību

Mon, 08/23/2021 - 08:56

Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs veicis jūrnieku darbiekārtošanas kompāniju aptauju par Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) un Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) pēdējo gadu absolventiem un viņu sagatavotības līmeni. 
Vērtējot absolventu kvalitāti 10 ballu sistēmā, vidējais LJA vērtējums bija 7,05, vidējais LJK vērtējums 6,6. 
Vērtējot absolventu sagatavotības līmeni, vidējais vērtējums svārstās no 6,55 līdz 7,55. 
Aptauja parāda, ka darba devēju pieprasījums pēc LJA un LJK absolventiem ir stabils, ar tendenci pieaugt. 
Sniedzot komentārus par LJA un LJK absolventu kvalitāti, atsevišķas kompānijas uzvēra, ka jūrniecības darbā iekārtošanas nozare Latvijā izjūt trūkumu gan pēc jūras virsniekiem, gan ierindas jūrniekiem.