Pārlekt uz galveno saturu

Auditori nekonstatē neatbilstības JA kvalitātes vadības sistēmā

Ot, 06/06/2023 - 11:32

Latvijas Jūras administrācija (JA) saņēmusi Kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas uzraudzības audita ziņojumu. Auditori nav konstatējuši neatbilstības standarta prasībām, taču audita ziņojumā minēti novērojumi, ko JA izmantos turpmākai darbības pilnveidošanai. Piemēram, veidojot centralizētu dažādu organizāciju veikto ārējo auditu konstatējumu uzskaites un ieteikumu realizēšanas uzskaites sistēmu. Turpmāk reizi gadā informācija par reaģēšanu uz ārējo auditu novērojumiem tiks iekļauta arī kvalitātes sistēmas ziņojumā uzņēmuma valdei. 
Latvijas Jūras administrācijas kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas uzraudzības auditu veica SIA Bureau Veritas Latvia. Audita laikā tika pārbaudīta JA kvalitātes vadības sistēmas atbilstība standarta ISO 9001:2015 prasībām, izvērtējot procesus Jūrnieku reģistrā, Kuģošanas drošības departamentā, Kuģu Reģistrā, kā arī lietvedības un sabiedrisko attiecību jomā un kvalitātes vadības procesā kopumā.