Pārlekt uz galveno saturu

MLC

Auditus par atbilstību MLC 2006 konvencijas (Konvencijas par darbu jūrniecībā) prasībām uz Latvijas kuģiem veic atzītā klasifikācijas sabiedrība, saskaņā ar MLC 2006 konvencijas un attiecīgās Latvijas likumdošanas prasībām.

Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija (KDI) izlases kārtībā piedalās MLC 2006 auditos, ko veic atzītā klasifikācijas sabiedrība.

Ja KDI saņem sūdzību vai iegūst pierādījumus, ka Latvijas kuģis neatbilst MLC 2006 konvencijas prasībām, inspekcija izvērtē saņemto sūdzību vai pierādījumus un veic pasākumus, lai novērstu konstatētos trūkumus.