Pārlekt uz galveno saturu

ISM

Vispārēja informācija

Starptautiskā drošības vadības kodeksa (turpmāk – ISM kodekss) prasību izpildes uzraudzības kārtību nosaka Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums un Eiropas Komisijas Regula (EK) Nr. 336/2006 par ISM kodeksa īstenošanu Kopienā.

ISM kodeksa prasību ievērošana ir saistoša Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētajiem:

  1. kravas kuģiem ar bruto tilpību 500 un vairāk un pasažieru kuģiem, kuri ir iesaistīti starptautiskajos reisos;
  2. kravas kuģiem ar bruto tilpību 500 un vairāk un pasažieru kuģiem, kuri ir iesaistīti tikai vietējos reisos;
  3. pārvietojamām jūras urbšanas iekārtām ar bruto tilpību 500 un vairāk, kuras darbojas Latvijas valsts pakļautībā;

kā arī kuģošanas sabiedrībām, kuras šos kuģus vai urbšanas iekārtas pārvalda.

Drošības vadības sistēmas sertifikācija

Pēc kuģa īpašnieka izvēles Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija (KDI) vai tās atzīta klasifikācijas sabiedrība (KS) veic ISM kodeksa prasību izpildes uzraudzību starptautiskajā kuģošanā iesaistītajiem kravas kuģiem ar bruto tilpību 500 un vairāk un pasažieru kuģiem, kā arī šo kuģu pārvaldošajām kuģošanas sabiedrībām. Kabotāžas kuģošanā iesaistīto kravas kuģu ar bruto tilpību 500 un vairāk un pasažieru kuģu, kā arī šo kuģu pārvaldošo kuģošanas sabiedrību ISM kodeksa prasību izpildes uzraudzību veic tikai Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija.

Lai pārliecinātos par ISM kodeksa vai Regulas (EK) Nr. 336/2006 prasību izpildi KDI vai KS veic sabiedrības un tās kuģu drošības vadības sistēmas verificēšanu, saskaņā ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Rezolūciju A. 1071(28) “Pamatnostādnes, kas administrācijām ir jāņem vērā, īstenojot ISM kodeksu” prasībām un izsniedz vai apstiprina atbilstošās apliecības.

Sīkāku informāciju par drošības vadības sistēmas verifikācijas procesu var saņemt Kuģošanas drošības inspekcijā vai tās atzītajās klasifikācijas sabiedrībās.