Pārlekt uz galveno saturu

Standartprogrammas

Jūrnieku reģistrs saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumu Nr. 710 “Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi”  5. punkta prasībām izstrādā tādu jūrnieku mācību kursu programmu standartus jeb standartprogrammas, kuru apgūšana ir nepieciešama kvalifikācijas piešķiršanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūrnieku sertificēšanu, ievērojot STCW konvencijas un citu jūrniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Standartprogramma nosaka minimālās prasības jūrnieku mācību kursu programmu saturam, noformēšanai un īstenošanai.

Jūrnieku reģistrs ir izstrādājis šādas jūrnieku mācību kursu standartprogrammas saskaņā ar STCW konvencijas un tās kodeksa (ar 2010. gada grozījumiem) prasībām:

  Mācību kursu standartprogrammas

  STCW mācību kursu programmas kuģu kapteiņiem, kuģu vadītājiem un radio operatoriem:

  1. Radiolokatora informācijas grafiskā apstrāde un automātisko radiolokācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantošana ekspluatācijas līmenī.
  2. Radiolokatora un automātisko radiolokācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantošana, tiltiņa komandas darbs, meklēšana un glābšana vadības līmenī.
  3. Elektronisko jūras karšu displeja un informācijas sistēmu ekspluatācija.
  4. GMDSS universālais operators.
  5. GMDSS universālais operators – atjaunošanas programma.
  6. GMDSS ierobežotais operators.
  7. Kvalifikācijas uzturēšanas kursi.
  8. Kuģa tiltiņa resursu vadība.

  STCW mācību kursu programmas kuģu mehāniķiem un elektromehāniķiem:

  1. Kuģu elektromehāniķu kompetences celšanas kurss.
  2. Sardzes mehāniķu kompetences celšanas kurss.
  3. Kvalifikācijas uzturēšanas kursi.
  4. Mašīntelpas resursu vadība.

  STCW mācību kursu programmas, kas attiecas uz noteikta tipa kuģu personālu:

  1. Naftas un ķīmijas tankkuģu kravas operāciju pamatkurss.
  2. Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju pamatkurss.
  3. Naftas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss.
  4. Ķīmijas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss.
  5. Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss.
  6. Apmācības kurss pasažieru kuģu personālam.
  7. Apmācības kurss pasažieru kuģu personālam - atjaunošanas programma.
  8. Drošības pamatkurss darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības
  9. Paplašināts apmācības kurss darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības.
  10. Pamatapmācības kurss darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos.
  11. Paplašinātā apmācība darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos.

  STCW mācību kursu programmas, kas attiecas uz izdzīvošanu jūrā, glābšanas līdzekļu vadīšanu, ugunsdrošību un ugunsdzēšanu, medicīnisko palīdzību, aprūpi, kā arī aizsardzību:

  1. Drošības pamatkurss.
  2. Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivu) vadīšana.
  3. Ātrgaitas glābšanas laivu vadīšanas prasme.
  4. Ātrgaitas glābšanas laivu vadīšanas prasme – atjaunošanas programma.
  5. Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā.
  6. Atjaunošanas programma atbilstoši STCW kodeksa A-VI/1, A-VI/2-1 un A-VI/3 standarta prasībām.
  7. Pirmā medicīniskā palīdzība.
  8. Medicīniskā aprūpe.
  9. Kuģa aizsardzības virsnieks.
  10. Aizsardzības pamatkurss.
  11. Aizsardzības kurss jūrniekiem ar aizsardzības funkcijām.

  Citas standartprogrammas:

  1. Higiēnas prasības uz kuģiem.
  2. Zvejas laivu šķipera apmācības pamatkurss.
  3. Drošības un pasažieru pūļa vadības iepazīšanas kurss.
  4. Augstsprieguma sistēmu droša ekspluatācija.

   

  Papildus Jūrnieku reģistrs ir izstrādājis arī šādas jūrnieku profesionālās izglītības standartprogrammas:

  Izglītības standartprogrammas

  1. Kuģu vadītāju vadības līmeņa programma (ar grozījumiem).
  2. Kuģu mehāniķu vadības līmeņa programma (ar grozījumiem).
  3. Kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķis.
  4. Kuģa elektriķis.
  5. Kuģu, mazāku par 50 BT vadīšana.
  6. Kuģa matrozis.
  7. Kuģa motorists.
  8. Kuģa pavārs.
  9. Minimālās prasības kuģa vadītāju uz kuģiem, mazākiem par 500 BT kvalifikācijas celšanas programmai.
  10. Minimālās prasības kuģa mehāniķu uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW kvalifikācijas celšanas programmai.
  11. Modulārās izglītības programmas (izstrādātas sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru): 
   Kuģa matrozis; Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT; Kuģa motorists; Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW.
   Moduļu pārbaudījumu paraugi:
   Kuģa matrozis un Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT;
   Kuģa motorists un Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW.
   Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura paraugi: 
   Kuģa matrozis;
   Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT
   Kuģa motorists
   Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW.