Pārlekt uz galveno saturu

Izmēģinājuma datortests

Latvijas Jūrnieku reģistrs piedāvā maksas pakalpojumu – iespēju kārtot datorizēto treniņtestu pirms kompetences novērtēšanas. Iespēju var izmantot jūrnieki, kuriem ir jākārto datorizēts tests kvalifikācijas saņemšanai.

Jūrnieku treniņtesta procesa kārtība 

  • Treniņtests ir datorizēta testa programma, kas pēc jautājumu satura, skaita un laika ir adekvāta jūrnieku kompetences novērtēšanas testam atbilstoši pieprasītajai kvalifikācijai.
  • Trenēšanās jūrniekam sniedz iespēju iepazīties ar testēšanas procedūru, pārbaudīt savas profesionālās zināšanas un apzināt iespējamo zināšanu papildināšanas nepieciešamību, taču tā nesniedz priekšrocības kvalifikācijas saņemšanai.
  • Uz treniņtesta kārtošanu jābūt līdzi maksājuma dokumentam, kas apliecina samaksu par treniņtesta kārtošanu.
  • Kompetences novērtēšanas klases vai eksāmenu klases vecākais instruktors uzstāda treniņtesta programmu atbilstoši pieprasītajai kvalifikācijai un iepazīstina personu ar treniņtesta procedūru.
  • Treniņtesta laikā jūrnieks drīkst izmantot tikai Jūrnieku reģistra piedāvātos palīglīdzekļus. Pēc nepieciešamības kompetences novērtēšanas klases darbinieki sniedz tehniska rakstura palīdzību treniņtesta izpildes gaitā.
  • Jūrniekam ir jāievēro eksāmenu klases iekšējie kārtības noteikumi.
  • Pēc treniņtesta beigām kompetences novērtēšanas klases darbinieks izdrukā treniņtesta rezultātu un iepazīstina ar to jūrnieku, kā arī veic analīzi, norāda uz pieļautajām kļūdām un izsaka rekomendācijas zināšanu uzlabošanai. Izdruku ar treniņtesta rezultātu jūrniekam neizsniedz.
  • Jūrniekam ir tiesības treniņtestu kārtot atkārtoti, par katru reizi veicot samaksu atbilstoši apstiprinātajam cenrādim.

Datorizēta testa tēmas

 

Klāja komandai

OOW CH/OFF MASTER
1 Celestial Navigation V V V
2 Compasses, Steering Control V    
3 Fire Prevention & Basic Fire Fighting V    
4 Ice Breaker Operations     V
5 ISM Code V V V
6 Keeping a Navigational Watch, Routeing V V V
7 Maintain a Safe Navigational Watch, COLREG, Buoyage V V V
8 MARPOL (Pollution Prevention Requirements) V V V
9 Meteorology V V V
10 Monitor Compliance With Legislative Requirements V V V
11 Radar Navigation V V V
12 Respond to Emergencies V V V
13 Ship Construction V V  
14 Ship Manoeuvring & Handling V V V
15 Shipmaster's Business   V V
16 Stability V V V
17 Terrestrial & Coastal Navigation V V V

 

  Mašintelpas komandai EOOW 2ENG CH/ENG
1 Characteristics of Electrical Systems & Equipment V V V
2 Control Trim, Stability and Stress   V V
3 Diagnose & Correct Equipment Malfunctions   V V
4 Fire Prevention & Fire Fighting V V V
5 ISM code V V V
6 Main Propulsion Turbines & Boilers V V V
7 Maintain Marine Engineering & Control Systems V V V
8 Manage Fuel & Ballast Operations   V V
9 MARPOL (Pollution Prevention Requirements) V V V
10 Monitor Compliance With Legislative Requirements V    
11 Operate Alternators & Generators V V V
12 Operate Auxiliary Machinery & Control Systems V V V
13 Operate Electrical & Electronic Equipment   V V
14 Operate Main Machinery & Control Systems V V V
15 Operate Pumping Systems V V V
16 Operate, Monitor & Evaluate Engine Performance   V V
17 Plan and Schedule Operations   V V
18 Ship Construction V    
19 Hand & Power Tools for Fabrications & Repair V