Pārlekt uz galveno saturu

Prakses grāmatas

Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" nosaka, ka pretendentam uz kvalifikāciju jābūt izietai atbilstošai jūras vai darbnīcu praksei, kas dokumentēta apstiprinātā prakses grāmatā. Šajā sadaļā atrodamas Jūrnieku reģistra izstrādātas, apstiprinātas un kvalifikācijai atbilstošas prakses grāmatas, kas paredzētas lietošanai gan izglītības iestādēm, gan arī jūrniekiem individuāli. Prakses grāmatas ir jāizdrukā, jāiesien un jāaizpilda saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti prakses grāmatā.

Jūrnieku reģistra izstrādātās prakses grāmatas:

  1. Jūras prakses grāmata kuģa vadītājiem (praktikantiem) 2020
  2. Jūras prakses grāmata kuģa mehāniķem (praktikantiem) 2020
  3. Darbnīcu prakses grāmata kuģa mehāniķiem un elektromehāniķiem (praktikantiem) 2020
  4. Jūras prakses grāmata kuģa elektromehāniķiem (praktikantiem)
  5. Jūras prakses grāmata kuģa matrožiem (praktikantiem)
  6. Jūras prakses grāmata kuģa motoristiem (praktikantiem)
  7. Jūras prakses grāmata kuģa elektriķiem (praktikantiem) 2020
  8. Jūras prakses grāmata kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķem (praktikantiem) 2020
  9. Tankkuģa apmācības jūras prakses grāmata
  10. Jūras prakses grāmata kuģa pavāriem (praktikantiem)

Jūrnieku reģistrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Baltijas datoru akadēmiju ESF projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” ietvaros ir izstrādājis mobilo lietotni Onboard Training (“Jūras prakse”). 

Ar lietotni ir iespējams dokumentēt vairākas jūras prakses atsevišķi, atzīmēt prakses uzdevumu izpildi, sekot prakses uzdevumu izpildes gaitai, eksportēt prakses grāmatu un pievienotos failus uz Google Drive vietni, kā arī sagatavot un izdrukāt uzdevumu izpildes atskaites. Prakses beigās ir iespējams izdrukāt prakses uzdevumu izpildes progresa ziņojumu un stūrēšanas apliecību (kuģa vadītājiem). Šie dokumenti tiek aizpildīti un atjaunoti automātiski pēc katras veiksmīgas failu eksportēšanas.

Lietotne pašlaik darbojas mobilajos telefonos un planšetdatoros, kurus darbina Android operētājsistēma, bet tās lietotājam ir jāizveido Google konts. Lietotne papildina jūras prakses grāmatu ar iespēju pie katra izpildītā uzdevuma pievienot “pierādījumus” – paveikto darbu fotoattēlus, video un audio materiālus, komentārus, teksta failus u.c., tādējādi veidojot jūras prakses “portfeli”. Ar lietotni var strādāt gan tiešsaistes (online), gan bezsaistes (offline) režīmā, kas ir ērti, ja uz kuģa internets nav pieejams.

Lietotne "Onboard Training" ir lejuplādējama šeit: https://play.google.com/store/apps/details?id=efumo.onboard_training.

Lietotnes lietotāja instrukcija.

Papildus lietotnei ir izstrādāts arī mācību līdzeklis “Drošība jūrā”, kas sniedz informāciju par normatīvo regulējumu jūrniecībā, drošību uz kuģa un ar to saistītām apmācībām un instruktāžām.