Pārlekt uz galveno saturu

Prakses grāmatas

Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" nosaka, ka pretendentam uz kvalifikāciju jābūt izietai atbilstošai jūras vai darbnīcu praksei, kas dokumentēta apstiprinātā prakses grāmatā. Šajā sadaļā atrodamas Jūrnieku reģistra izstrādātas, apstiprinātas un kvalifikācijai atbilstošas prakses grāmatas, kas paredzētas lietošanai gan izglītības iestādēm, gan arī jūrniekiem individuāli. Prakses grāmatas ir jāizdrukā, jāiesien un jāaizpilda saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti prakses grāmatā.

Jūrnieku reģistra izstrādātās prakses grāmatas:

  1. Jūras prakses grāmata kuģa vadītājiem (praktikantiem) 2020
  2. Jūras prakses grāmata kuģa mehāniķem un elektromehāniķiem (praktikantiem) 2020
  3. Darbnīcu prakses grāmata kuģa mehāniķiem (praktikantiem) 2020
  4. Jūras prakses grāmata kuģa elektromehāniķiem (praktikantiem)
  5. Jūras prakses grāmata kuģa matrožiem (praktikantiem)
  6. Jūras prakses grāmata kuģa motoristiem (praktikantiem)
  7. Jūras prakses grāmata kuģa elektriķiem (praktikantiem) 2020
  8. Jūras prakses grāmata kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķem (praktikantiem) 2020
  9. Tankkuģa apmācības jūras prakses grāmata
  10. Jūras prakses grāmata kuģa pavāriem (praktikantiem)

Digitālais mācību līdzeklis "Drošība jūrā".