Pārlekt uz galveno saturu

Licencētās jūrnieku darbiekārtošanas kompānijas

2013.gada 20.augustā stājās spēkā Starptautiskās darba organizācijas (ILO) 2006. gada Konvencija par darbu jūrniecībā (MLC, 2006), kas šobrīd ir pasaulē vadošais normatīvais akts jūrnieku tiesību aizsardzības jomā. Tās mērķis ir nodrošināt visaptverošu pasaules mēroga jūrnieku tiesību aizsardzību un izveidot līdzvērtīgus konkurences apstākļus valstīm un kuģu īpašniekiem, kas apņēmušies nodrošināt pienācīgus darba un dzīves apstākļus jūrniekiem, aizsargājot tos no negodīgas konkurences. Latvija šo konvenciju ir ratificējusi 2011. gada 12. augustā.

Lai izvairītos no iespējamiem negodīgiem un MLC, 2006 prasībām neatbilstošiem darba apstākļiem un darba līgumu nosacījumiem, Jūrnieku reģistrs iesaka jūrniekiem iespēju robežās izvēlēties strādāt uz tādu valstu karogu kuģiem, kuras ir ratificējušas MLC, 2006.

To valstu saraksts, kuras ir ratificējušas MLC, 2006, ir atrodams ILO mājaslapas sadaļā “Number of ILO member States having ratified the Convention”.

Aktuālā MLC, 2006 redakcija angļu valodā ir pieejama ILO mājaslapas sadaļā "Maritime Labour Convention, 2006".

Latvijas komersantu saraksts, kuri licencēti darbiekārtošanas pakalpojumu kuģa apkalpes komplektēšanā sniegšanai:

Licencēto jūrnieku darbiekārtošanas kompāniju saraksts (atjaunots 05.06.2024.)