Pārlekt uz galveno saturu

Projekts HELCOM

LJA Hidrogrāfijas dienests aktīvi piedalās HELCOM  projekta realizēšanā.

HELCOM Re-Survey – Baltijas jūras galveno kuģu ceļu kravu un pasažieru pārvadājumiem uzmērīšana.

Baltijas jūras vides aizsardzības komisija (Helsinki Commission – HELCOM) atbildīgo Ministru ārkārtas sanāksmē 2001.gada 10.decembrī pieņēma lēmumu veikt pasākumu kompleksu, lai uzlabotu kuģošanas drošību Baltijas jūra. Sanāksmē tika pieņemta Kopenhāgenas deklarācija.

Viens no lēmumiem noteica, ka dalībvalstis apņemas veikt sistemātisku galveno kuģošanas ceļu un pieeju galvenajām ostām dziļumu uzmērīšanu, lai kuģošanas drošību neietekmētu adekvātas dziļumu informācijas trūkums.

Starptautiskās Hidrogrāfijas organizācijas (IHO) reģionālā komisija (BSHC) nodibināja darba grupu, kas izstrādāja galveno kuģu ceļu un ostu pieeju shēmu, un sagatavoja to uzmērīšanas plānu. Dziļumu mērījumi tiek veikti saskaņā ar IHO standartu S-44. Plāna realizācija uzsākta 2003.gadā.
Plāna realizācija tiek koordinēta starp atbilstošām kaimiņvalstīm. 

Aktuāla informācija par HELCOM Re-Survey plāna realizāciju – http://helcomresurvey.sjofartsverket.se .