Skip to main content

Aktualitātes

2023-06-06

Latvijas Jūras administrācija (JA) saņēmusi Kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas uzraudzības audita ziņojumu. Auditori nav konstatējuši neatbilstības standarta prasībām, taču audita ziņojumā minēti novērojumi, ko JA izmantos turpmākai darbības pilnveidošanai.

2023-06-05

Latvijas Jūras administrācijas SKLOIS (Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas) departamenta speciālisti ir veikuši MSWLV (Maritime Single Windows Latvia) Template 2.05 atjaunināšanu.

2023-06-02

1.jūnijā oficiāli darbību uzsāk jaunizveidotā biedrība "Latvijas Kuģu mehāniķu asociācija" – kuģu mehāniķu, elektromehāniķu un citu jūrniecības speciālistu profesionālā organizācija.

2023-05-31

31. maijā ir veikta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) atjauninājuma uzstādīšana SKLOIS produkcijas vidē.

2023-05-26

26.maijā Latvijas Jūras administrācijā norisinājās administrācijas speciālistu tikšanās ar NBS Jūras Spēku Krasta Apsardzes dienesta un Patruļkuģu eskadras, kā arī Rīgas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvjiem.