Pārlekt uz galveno saturu

Jūras navigācijas tehnisko līdzekļu uzraudzība

Jūras navigācijas tehnisko līdzekļu izskatam un izvietojumam Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, Ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ) un ostu akvatorijās jāatbilst “Starptautiskās jūras navigācijas tehnisko līdzekļu un bāku administrāciju asociācijas” (IALA) prasībām.

Tehniskās prasības un kārtību, kā jāveic navigācijas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšana, nosaka Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumi Nr. 451 “Tehniskās prasības navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un to darbības nodrošināšanas kārtība”.

Hidrogrāfijas dienests ir atbildīgs par navigācijas tehnisko līdzekļu apsaimniekošanas uzraudzību un to darbību.

Hidrogrāfijas dienests ir izveidojis “Vienoto navigācijas tehnisko līdzekļu informācijas sistēmu” (VNLIS), kurā ir iekļauti dati par jūras navigācijas tehniskajiem līdzekļiem. Lielākā daļa navigācijas tehnisko līdzekļu tiek uzraudzīti attālināti, to darbības pārbaudes var veikt retāk, nekā monitoringam nepieslēgtajiem.

VNLIS pieejama skatīšanās režīmā jebkuram interesentam, kā arī autorizētiem lietotājiem vietnē HD Publikācijas. Šajā vietnē pieejamas dienesta izdotās navigācijas publikācijas: “Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos”, “Baltijas jūras locija. Latvijas piekraste” un ikmēneša izdevums “Paziņojumi jūrniekiem”.