Pārlekt uz galveno saturu

Kuģošanas drošības informācija

Saskaņā ar SOLAS konvencijas V nodaļas 4.noteikumu, katras valsts pienākums ir informēt visas ieinteresētās puses par jebkādu bīstamību, par kuru ir saņemta informācija.

Kuģošanas drošības informācija ir svarīgi brīdinājumi un informācija, kas saistīta ar kuģošanas drošību, un kuru izziņo kuģiem. Nacionālais koordinators ir valsts pilnvarota institūcija, kas ir viens no Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta uzdevumiem. Nacionālā koordinatora funkcija ir savā atbildības rajonā apkopot informāciju par izmaiņām kuģošanas drošības režīmā – izmaiņām navigācijas tehnisko līdzekļu darbībā, plānotiem ierobežojumiem kuģošanā, tai skaitā militāru mācību laikā, mīnām, brīdinājumiem par pazaudētu kravu, bīstamiem nekartētiem vrakiem u.c.. Apkopotā informācija tiek analizēta un izziņota kuģiem un krasta dienestiem, atbilstoši starptautiskajām prasībām.

Kuģošanas drošības informācijas izziņošana ir iespējama 3 veidos:

  • publicēšana ikmēneša izdevumā „Paziņojumi jūrniekiem”, kas galvenokārt tiek izmantoti jūras navigācijas karšu un citu navigācija publikāciju atjaunināšanai;
  • steidzama informācija tiek nosūtīta kā navigācijas brīdinājums NAVAREA I Baltijas jūras apakšrajona koordinatoram BALTICO (Zviedrija) izziņošanai NAVTEX sistēmā;
  • steidzama informācija kā navigācijas brīdinājums tiek nosūtīta Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta Meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram (MRCC Rīga) izziņošanai Latvijas ūdeņos Baltijas jūras un Rīgas jūras līča A1 rajonā, izmantojot Globālās jūras negadījumu un drošības sistēmu (GMDSS).

Ikmēneša izdevums „Paziņojumi jūrniekiem” un citas navigācijas publikācijas tiek izdotas digitālā formātā un ir pieejami interneta vietnē: HD Publikācijas

Navigācijas brīdinājumi NAVTEX sistēmā ir pieejami interneta vietnē: NAVTEX.LV

*Navigācijas brīdinājumi, kas saņemti no interneta vietnes, neatbrīvo kuģi no pienākuma saņemt navigācijas brīdinājumus atbilstoši IMO prasībām. 

Aicinām informēt par iespējamajiem kuģošanas drošības apdraudējumiem, izmaiņām vai defektiem navigācijas tehniskajos līdzekļos izmantojot “Navigācijas brīdinājuma piezīmi”.