Skip to main content

Welcome to Maritime Administration of Latvia!

We ensure that Latvian flag vessels meet the highest safety and technical standards, our country's ports and ships are operated safely, fairways are fully surveyed and equipped with modern navigational aids, Latvian seafarers' qualification and competence are one of the highest among EU member states.

 

 

COVID-19 INFORMATION

Read more

2023-06-06

Latvijas Jūras administrācija (JA) saņēmusi Kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas uzraudzības audita ziņojumu. Auditori nav konstatējuši neatbilstības standarta prasībām, taču audita ziņojumā minēti novērojumi, ko JA izmantos turpmākai darbības pilnveidošanai.

2023-06-05

Latvijas Jūras administrācijas SKLOIS (Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas) departamenta speciālisti ir veikuši MSWLV (Maritime Single Windows Latvia) Template 2.05 atjaunināšanu.

2023-06-02

1.jūnijā oficiāli darbību uzsāk jaunizveidotā biedrība "Latvijas Kuģu mehāniķu asociācija" – kuģu mehāniķu, elektromehāniķu un citu jūrniecības speciālistu profesionālā organizācija.

2023-05-31

31. maijā ir veikta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) atjauninājuma uzstādīšana SKLOIS produkcijas vidē.

2023-05-26

26.maijā Latvijas Jūras administrācijā norisinājās administrācijas speciālistu tikšanās ar NBS Jūras Spēku Krasta Apsardzes dienesta un Patruļkuģu eskadras, kā arī Rīgas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvjiem.

2023-05-24

17 iekšējo ūdeņu pasažieru un izbraukuma kuģiem pabeigtas Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas inspektoru veiktās kuģošanas drošības pārbaudes. Šie kuģi jau uzsākuši vai gatavojas uzsākt pasažieru pārvadājumus.

2023-05-23

Otrdien un trešdien Latvijas Jūras administrācijā attālināti notiek Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) vizīte par Latvijas kuģu atbilstību Jūras aprīkojuma direktīvai (MED).