Skip to main content

Navigācijas pakalpojumu maksas cenrādis

Pakalpojumu cenrādis noteikts Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 854 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis" pielikuma 38. punktā. Cenrādis spēkā no 2022. gada 1. janvāra.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN *          (EUR)
40. Navigācijas pakalpojumi (par vienu kuģa BT vienību par pirmajām 15 reizēm kalendāra gadā, kad attiecīgais kuģis ienāk ostā vai ostas reidā (katrai ostai atsevišķi))    
40.1.

visiem kuģiem (izņemot pielikuma 40.2., 40.3., 40.4. apakšpunktā minētos kuģus

1 BT 0,114
40.2 pasažieru kuģiem (piemēram, kruīza kuģi, prāmji) un kuģiem, kuri vienlaikus ir kravas un pasažieru kuģi** 1 BT 0,056
40.3 kravas vienību pārvadāšanas kuģiem (piemēram, konteineru kuģi, ro-ro tipa kuģi)** 1 BT 0,063
40.4 visiem kuģiem, kuri ienāk ostā uz remontu (ar nosacījumu, ka kuģis neveic kravas, pasažieru operācijas)*** 1 BT 0,068

Šīs pakalpojumu maksa nav jāmaksā par kuģi, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • kuģis ir valsts dienesta kuģis – nekomerciālos nolūkos nodarbināts kuģis, kas atrodas kādas valsts noteikta valsts dienesta (piemēram, bruņoto spēku, krasta apsardzes dienesta, glābšanas dienesta, policijas, robežsardzes, muitas, hidrogrāfijas dienesta vai vides aizsardzības dienesta) īpašumā vai faktiskā valdījumā;
  • kuģis ir mācību kuģis – kuģis, kas drošticamos kuģa dokumentos (piemēram, kuģa reģistrācijas apliecībā, konvencionālajā apliecībā vai klasifikācijas apliecībā) ir identificēts kā mācību kuģis;
  • kuģis ir ostas flotes kuģis – kuģis, kas uz tiesiska pamata nodrošina noteiktu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā ostā (piemēram, ledlauzis, velkonis, loču kuģis, liellaiva, peldošais celtnis, bunkurētājs, atkritumu savācējs, padziļināšanas darbu kuģis vai ūdenslīdēju kuģis);
  • kuģa bruto tilpība (BT) ir mazāka par 300;
  • kuģis ir spiests ienākt ostā ārkārtēju apstākļu dēļ, jo ir tūlītēji un reāli draudi personām, īpašumam vai videi;
  • kuģis konkrētajā ostā ienāk vienpadsmito un turpmākās reizes viena kalendāra gada (no 1. janvāra plkst. 00.00 līdz 31. decembra plkst. 24.00) laikā.

Piezīmes.

* Pievienotās vērtības nodokli piemēro / nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

** Kuģa tips atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (UNECE) Ieteikumu Nr. 28 klasifikatoram.

*** Kuģa ienākšanas mērķis ir atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas elektroniskās datu apmaiņas standartiem administrācijas, tirdzniecības un transporta jomā (ANO EDIFACT kodi (8025))