Skip to main content

Jūrnieku reģistrs veiks mācību vides drošuma novērtējumu

Wed, 01/12/2022 - 09:23

Jūrnieku reģistrs 2022. gada janvāra otrajā pusē plāno veikt mācību vides drošuma novērtējumu Latvijas jūrnieku mācību centros organizētajiem STCW kodeksa VI sadaļā noteiktajiem obligātajiem jūrnieku mācību kursiem. 

Novērtētas tiks programmas, kurās apgūst kuģošanas drošības, kuģa glābšanas līdzekļu vadīšanas, ugunsdzēšanas, pirmās palīdzības u.c. prasmes. Īpaša uzmanība tiks pievērsta minēto mācību kursu īstenošanā izmantotās infrastruktūras, mācību līdzekļu un organizatorisko pasākumu atbilstībai darba aizsardzības, kuģošanas drošības un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.