Skip to main content

Welcome to Maritime Administration of Latvia!

We ensure that Latvian flag vessels meet the highest safety and technical standards, our country's ports and ships are operated safely, fairways are fully surveyed and equipped with modern navigational aids, Latvian seafarers' qualification and competence are one of the highest among EU member states.

 

 

SAFETY MEASURES FOR LIMITATION OF SPREAD  OF COVID-19.

Read more

2021-05-05

Aprīļa beigās tika uzsāktas ikgadējās jūras zvejas laivu pārbaudes, kas visā piekrastē turpināsies arī maijā un jūnijā. Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspektori pārbauda laivas, kas reģistrētas Latvijas Kuģu reģistrā (KR).  

2021-04-30

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā jūrai, kas tev šalc pie kājām!
Pats Dievs sensenis svētīja
Še tavas āres mums par mājām.
                       (Vilis Plūdons)
 

2021-04-28

Latvijas Jūras administrācijas (JA) Kuģošanas drošības inspekcijas (KDI) inspektori pārbaudījuši Līgatnes pārceltuvi pār Gauju, un konstatējuši, ka pēc veiktā remonta pārceltuve var atsākt darbu.

2021-04-26

Latvijas Republikas Patentu valdē kā preču zīme reģistrēts Latvijas Jūras administrācijas (JA) logo. Oficiālais paziņojums par preču zīmes reģistrāciju publicēts Patentu valdes 2021. gada 20. aprīļa oficiālajā izdevumā “Izgudrojumi, preču zīmes un dizainparaugi”. 

2021-04-23

Neraugoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem un mainīgajiem laika apstākļiem, vairāki izbraukumu kuģu īpašnieki aktīvi gatavo savus kuģus jaunajai sezonai, un Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspektori veic šo kuģu un kanāla laivu pārbaudes.

2021-04-12

Šā gada pirmajā ceturksnī Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto SOLAS konvencijai atbilstošo kuģu ar bruto tonnāžu virs 500 (SOLAS kuģu) skaits pieaudzis no 29 (gada sākumā) līdz 35.

2021-04-08

Šā gada pirmajā ceturksnī Latvijas Jūras administrācijas (JA) Kuģošanas drošības inspekcijas inspektori ārvalstu kuģiem ostas valsts kontroles inspekcijas veikuši 78 reizes. Tas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā plānots – plānā bija paredzēts veikt 40 inspekcijas.