Pārlekt uz galveno saturu

Sveicināti Latvijas Jūras administrācijā!

Mēs rūpējamies, lai Latvijas karoga kuģi atbilst augstiem drošības un tehniskajiem standartiem, mūsu valsts ostas un kuģi tajās tiek ekspluatēti droši, kuģu ceļi ir pilnībā uzmērīti un aprīkoti ar moderniem navigācijas līdzekļiem, Latvijas jūrnieku kvalifikācija un kompetence ir viena no augstākajām starp ES dalībvalstīm.

 

COVID-19 INFORMĀCIJA

Lasīt vairāk

2023-06-06

Latvijas Jūras administrācija (JA) saņēmusi Kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas uzraudzības audita ziņojumu. Auditori nav konstatējuši neatbilstības standarta prasībām, taču audita ziņojumā minēti novērojumi, ko JA izmantos turpmākai darbības pilnveidošanai.

2023-06-05

Latvijas Jūras administrācijas SKLOIS (Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas) departamenta speciālisti ir veikuši MSWLV (Maritime Single Windows Latvia) Template 2.05 atjaunināšanu.

2023-06-02

1.jūnijā oficiāli darbību uzsāk jaunizveidotā biedrība "Latvijas Kuģu mehāniķu asociācija" – kuģu mehāniķu, elektromehāniķu un citu jūrniecības speciālistu profesionālā organizācija.

2023-05-31

31. maijā ir veikta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) atjauninājuma uzstādīšana SKLOIS produkcijas vidē.

2023-05-26

26.maijā Latvijas Jūras administrācijā norisinājās administrācijas speciālistu tikšanās ar NBS Jūras Spēku Krasta Apsardzes dienesta un Patruļkuģu eskadras, kā arī Rīgas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvjiem.

2023-05-24

17 iekšējo ūdeņu pasažieru un izbraukuma kuģiem pabeigtas Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas inspektoru veiktās kuģošanas drošības pārbaudes. Šie kuģi jau uzsākuši vai gatavojas uzsākt pasažieru pārvadājumus.

2023-05-23

Otrdien un trešdien Latvijas Jūras administrācijā attālināti notiek Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) vizīte par Latvijas kuģu atbilstību Jūras aprīkojuma direktīvai (MED).